JUDr. Vladimír Brežný

Narozen: v roce 1905
Zemřel: v roce 1978

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BREŽNÝ Vladimír, JUDr.

DS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 6.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat., rozp. a techn.-doprav.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o zřízení a působnosti parlamentní úsporné a kontrolní komise, t. 321.

44, 29. III. 1946; 71.

na vydání zákona o daňových úlevách a osvobození od daně domovní na opravy domů prováděné z důvodů poškození válečnými událostmi, t. 358.

46, 10. IV. 1946; 43.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku (t. 431), a o zákonu o daňové a důchodkové (poplatkové) amnestii (t. 432).

52, 15. V. 1946; 15.ISP (příhlásit)