Ing. Pavol Blaho

Narozen: v roce 1903

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BLAHO Pavol, Ing.

DS, SS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 6.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. rozp. a zeměd.

Vystoupil z klubu poslanců Demokratickej strany a stal se členem klubu poslanců Strany slobody.

47, 11. IV. 1946; 3.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 134.

(Stanovy Potravinové a zemědělské organisace Spojených národů, schválené vládou dne 25. IX. 1945 a podepsané na základě plné moci pana presidenta čs. delegátem v Quebecu dne 16. X. 1945).

29, 13. II. 1946; 26.

Řeč v rozpravě:

za rozpravy

o zákonu, kterým se zřizují pedagogické fakulty (t. 269) oznamuje, že se na Slovensku ustavila čtvrtá strana pod jménem Strana slobody.

45, 9. IV. 1946; 16.ISP (příhlásit)