JUDr. Vilém Bernard

Narozen: v roce 1912
Zemřel: v roce 1992

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BERNARD Vilém, JUDr.

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 11.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. osidl., úst.-práv. a zahr.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 52

(vlád. návrh na ratifikaci Dohod o Mezinár. měnovém fondu a Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj, vypracovaných v červenci r. 1944 měnovou a finanční konferencí Spojených národů v Bretton Woods).

16, 18. XII. 1945; 4.

úst.-práv. výb. zpr. t. 363.

(zákon o stavební obnově).

48, 12. IV. 1946; 22.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. věcí J. Masaryka z 6. III. 1946 o zahraniční politice a o činnosti min. zahr. věcí.

39, 8. III. 1946; 10.

o úst. zákonu o ústavodárném Národním shromáždění (t. 341) a o zákonu o volbě do ústavodárného Národního shromáždění (t. 342).

46, 10. IV. 1946; 27.ISP (příhlásit)