Adéla Bělíková

Narozena: v roce 1910

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BĚLÍKOVÁ Adéla

SD

Slib vykonala 1, 28. X. 1945; 11.

Volba verifikována 21, 15. 1. 1946; 3.

Byla členkou výb. kult., inkompat. (náhr.), obch., rozp. a soc.-pol.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se zavádějí pracovní průkazy (t. 128).

28, 12. II. 1946; 34.

o prohlášení min. spravedlnosti Dr. Drtiny z 20. II. 1946 o mimořádném lidovém soudnictví a někt. aktuálních problémech justičních.

34, 27. II. 1946; 35.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

43, 28. III. 1946; 15.ISP (příhlásit)