JUDr. Ján Beharka

Narozen: v roce 1911

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BEHARKA Ján, JUDr.

DS, SS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 6.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.), obch. a úst.-práv.

Vystoupil z klubu poslanců Demokratickej strany a stal se členem klubu poslanců Strany slobody.

47, 11. IV. 1946; 3.

Návrhy doplňovací:

k t. 341. 47, 11. IV. 1946; 4.

Zpravodajem:

obch. výb. zpr. t. 97

(zákon, kterým se zrušuje Exportní ústav československý).

21, 15. I. 1946; 5.ISP (příhlásit)