Antonín Trubecký

Narozen: v roce 1907

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TRUBECKÝ Antonín

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 12.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.), osidl. a zeměd.

Interpelace:

ve věci reversních koní,

t. 191. 34, 27. II. 1946; 2.

odpov. t. 467. rozesl. 28. VI. 1946.

ve věci personálního vybavení ústředních úřadů nositelů veřejného pojištění.

t. 259. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci výplat důchodů důchodcům v pohraničí,

t. 260. 40, 26. III. 1946; 4.ISP (příhlásit)