Jan Novotný

Narozen: v roce 1912

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NOVOTNÝ Jan

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 11.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. obch. a tech.-doprav.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí rychlé pomoci obyvatelstvu postižených obcí okr. královéhradeckého, jaroměřského, pardubického a poděbradského živelními pohromami (povodní), t. 164.

30, 14. II. 1946; 3.

Dotazy:

ve věci renominace pragmatikálních zaměstnanců veřejné správy technické (D 38).

53, 16. V. 1946; 44.ISP (příhlásit)