Ladislav Novomeský

Narozen: v roce 1904
Zemřel: v roce 1976

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NOVOMESKÝ Ladislav

KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 7.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inform., kult. a zahr.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. věcí J. Masaryka z 6. III. 1946 o zahraniční politice a o činnosti min. zahr. věcí.

39, 8. III. 1946; 32.ISP (příhlásit)