PhDr. Josef Novák

Narozen: v roce 1888

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NOVÁK Josef, PhDr.

(ÚRO) L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 14.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inform. a rozp.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se 7. březen prohlašuje státním svátkem v republice Československé,

t. 237. 36, 5. III. 1946; 3.

na vydání zákona o organisaci zemědělců republiky Československé,

t. 242. 39, 8. III. 1946; 57.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. prům. B. Laušmana z 22. I. 1946 o vývoji znárodňovací akce a o situaci průmyslu.

24, 23. I. 1946; 8.

o zákonu o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku (t. 431) a o zákonu o daňové a důchodkové poplatkové) amnestii (t. 432).

52, 15. V. 1946; 17.

za čs. stranu lidovou k prvnímu výročí povstání čs. lidu 5. V. 1945 a vzpomněl padlých hrdinů.

49, 7. V. 1946; 5.ISP (příhlásit)