Bohuslav Deči

Narozen: v roce 1911

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DEČI Bohuslav

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 12.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat. a zásob.

Zvolen provisorně pořadatelem Prozatímního Národního shromáždění.

1, 28. X. 1945; 20.

Zvolen definitivně pořadatelem Prozatímního Národního shromáždění.

12, 22. XI. 1945; 4.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o zkrácení vojenské presenční služby na dobu šestinedělního vojenského výcviku u osob, které pečují o dvě nebo více dětí, t. 317.

45, 9. IV. 1946; 5.

na vydání zákona o poskytnutí pohraničního přídavku, t. 329.

45, 9. IV. 1946; 5.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se vymezuje pojem "československého partyzána" (t. 155.)

30, 14. II. 1946; 33.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

43, 28. III. 1946; 9.

o úst. zákonu o ústavodárném Národním shromáždění (t. 341), a o zákonu o volbě do ústavodárného Národního shromáždění (t. 342).

46, 10. IV. 1946; 32.

Interpelace:

ve věci záboru benediktinského majetku na Broumovsku,

t. 107. 23, 22. I. 1946; 2.

odpov. t. 297. 44, 29. III. 1946; 71.

ve věci konfiskace jmění řádu Cisterciáků v Oseku,

t. 240. 40, 26. III. 1946; 4.

Dotazy:

ve věci neoprávněného rozprodeje zboží patřícího Československému státu (D 32).

53, 16. V. 1946; 44.ISP (příhlásit)