Ing. Miroslav Svoboda

Narozen: v roce 1922
Zemřel: v roce 1988

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

SVOBODA Miroslav, inž.

L

46 (Středočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 11.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zemědělského výboru.

Zpravodajem:

výb. zemědělského

k vládnímu návrhu zákona o rozvoji rostlinné výroby (t. 148).

25, 25. 3. 1964; 30.

Řeč v rozpravě:

ke zprávě ministra zemědělství, lesního a vodního hospodářství o provádění usnesení ÚV KSČ o zemědělské výrobě a o zajištění jarních prací.

13, 29. 3. 1962; 29.

o organizaci řízení zemědělství (t. 120).

19, 12. 4. 1963; 42.

k vl. n. hospodářského zákoníku (t. 188).

26, 4. 6. 1964; 94.ISP (příhlásit)