František Štefánik

Narozen: v roce 1919

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

ŠTEFÁNIK František

SS

244 (Západoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 10.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Zvolen jako člen předsednictva Národního shromáždění.

1, 9. 7. 1960; 17.

Členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Členem komise pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody.

Členem ústavně právního výboru.

Zpravodajem:

předsednictva k zák. opatření předs. NS (t. 74) o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů v předloženém znění.

P 23, 10. 1. 1962.

Řeč v rozpravě:

o návrhu ústavního zákona Ústava Československé socialistické republiky (t. 7).

2, 11. 7. 1960; 102.

o zprávě presidenta republiky, vedoucího čs. delegace, z jednání XV. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů.

3, 24. 10. 1960; 49.

o organizaci soudů (t. 43).

8, 26. 6. 1961; 46.

k výkladu ministra zahraničních věcí o mezinárodní situaci.

9, 18. 9. 1961; 78.

o rozpočtovém zákonu na rok 1963 (t. 117).

17, 25. 1. 1963; 118.

k vl. n. zák. o rodině. T. 146.

22, 4. 12. 1963; 62.ISP (příhlásit)