prof. Ing. František Šorm, DrSc.akad.

Narozen: v roce 1913
Zemřel: v roce 1980

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

ŠORM František, akademik

KSČ

1 (Hl. m. Praha)

Slib vykonal

Volba ověřena 15, 5. 7. 1962; 7.

Členem průmyslového výboru.

Řeč v rozpravě:

k vl. n. Protokol o prodloužení platnosti Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 12. prosince 1943, podepsaný v Moskvě dne 27. listopadu 1963. T. 160.

22, 4. 12. 1963; 32.ISP (příhlásit)