JUDr. Václav Škoda

Narozen: v roce 1913
Zemřel: v roce 1989

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

ŠKODA Václav, JUDr.

KSČ

54 (Jihočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 7.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Zvolen místopředsedou Národního shromáždění.

1, 9. 7. 1960; 16.

Zvolen předsedou ústavně právního výboru.

Řád práce k 50. narozeninám.

Zpravodajem:

předsednictva NS

(o zřízení Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky (vl. n. t. 50).

P 15, 26. 6. 1961.

(o zřízení Ústředního úřadu pro věci národních výborů, 8-P).

P 17, 9. 8. 1961.

(o Vysoké škole - Institutu společenských věd při Ústředním výboru KSČ, 10-P).

P 17, 9. 8. 1961.

(o zřízení Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky (vl. n. t. 50).

6, 26. 6. 1961: 10.

úst. práv. výbor, (zpr. 72)

(o trestním zákonu (vl. n. t. 65).

10, 29. 11. 1961; 9.

Doslov ke zprávě a rozpravě o trestním zákonu.

10, 29. 11. 1961; 65.

předsednictva NS

o zřízení Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků (P-13).

P 27, 11. 4. 1962.

úst. práv. výb. (zpr. t. 93)

(o propůjčování vyznamenání).

15, 5. 7. 1962; 34.

ústavně právního výboru o organizaci soudů a o volbách soudců (t. 179).

24, 26. 2. 1964; 6.

Návrhy:

na změnu druhého odst. § 2 vl. n. zákona o zřízení a pravomoci Vládního výboru pro cestovní ruch (t. 24-P).

22, 5. 12. 1963; 132.

Řeč v rozpravě:

k vl. n. zák. o zřízení a pravomoci Vládního výboru pro cestovní ruch (t. 24-P).

22, 5. 12. 1963; 131.

o hospodaření s byty (t. 174).

24, 26. 2. 1964; 70.

o dani z motorových vozidel (t. 191).

26, 5. 6. 1964; 126.

Projevy:

Jakožto předseda komise Národního shromáždění pro volby soudců předkládá návrh komise.

11, 21. 12. 1961; 29.

Odpověď:

k návrhu presidenta republiky o propůjčování vyznamenání (t. 93).

15, 5. 7. 1962; 37.

o hospodaření s byty (t. 174).

24, 26. 2. 1964; 68.

o dani z motorových vozidel (t. 191).

26, 5. 6. 1964; 131.ISP (příhlásit)