Václav Sinkule

Narozen: v roce 1929

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

SINKULE Václav

KSČ

79 (Západočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 8.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání iniciativního návrhu zákona o jednacím a pracovním řádu NS.

Členem zahraničního výboru.

Zpravodajem:

výb. zahraničního (ústní zpráva)

Vídeňská úmluva o diplomatických stycích podepsaná za Československou socialistickou republiku ve Vídni dne 18. dubna 1961 (t. 116).

18, 6. 3. 1963; 71.

výb. zahraničního (ústní zpráva)

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou demokratickou republikou podepsaná dne 14. ledna 1963 v Hanoji.

21, 25. 9. 1963; 41.

Řeč v rozpravě:

o drahách (t. 153).

24, 26. 2. 1964; 81.ISP (příhlásit)