Ján Šebík

Narozen: v roce 1923

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

ŠEBÍK Ján

KSS

216 (Západoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 13.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

1, 9. 7. 1960; 16.

Členem dočasného výboru pro projednání iniciativního návrhu zákona o jednacím a pracovním řádu NS.

Členem ústavně právního výboru.

Zvolen předsedou návrhové komise ke zprávě gen. prokurátora podle čl. 46 odst. 3 ústavy o stavu socialistické zákonnosti.

9, 19. 9. 1961; 129:

Zpravodajem:

dočas. výb. (zpr. t. 8)

(iniciativní návrh zákona o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění).

2, 12. 7. 1960; 197.

ve funkci předsedy návrhové komise přednesl návrh usnesení ke zprávě generálního prokurátora podle čl. 46 odst. 3 ústavy o stavu socialistické zákonnosti.

9, 19. 9. 1961; 173.

o návrhu předsednictva Národního shromáždění na vydání ústavního zákona o skončení volebního období Národního shromáždění, Slovenské národní rady a národních výborů (t. 140).

21, 25. 9. 1963; 39.

Řeč v rozpravě:

o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku (t. 47).

8, 26. 6. 1961; 18.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění (t. 3).

2, 12. 7. 1960; 197.ISP (příhlásit)