Josef Šafařík

Narozen: v roce 1890

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

ŠAFAŘÍK Josef

ČS

109 (Východočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 8.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání iniciativního návrhu zákona o jednacím a pracovním řádu NS.
Členem kulturního výboru.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon) (t. 22).

5, 15. 12. 1960; 52.

k vládnímu návrhu zákona o Československém rozhlase (t. 157).

23, 31. 1. 1964; 175.ISP (příhlásit)