Slavomír Prokůpek

Narozen: v roce 1936

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

PROKŮPEK Slavomír

B

102 (Severočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 12.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem průmyslového výboru.

Dotaz:

k sociálnímu zabezpečení družstevních rolníků (t. 86).

13, 29. 3. 1962; 71.ISP (příhlásit)