Jindřich Pešák

Narozen: v roce 1895
Zemřel: v roce 1979

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

PEŠÁK Jindřich

KSČ

157 (Jihomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 8.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zemědělského výboru.

Řeč v rozpravě:

o veterinární péči (t. 42).

8, 26. 6. 1961; 66.

k vládnímu návrhu zákona o rozvoji rostlinné výroby (t. 148).

25, 25. 3. 1964; 80.

o sociálním zabezpečení (t. 193) a o sociálním zabezpečení družstevních rolníků (t. 194).

26, 4. 6. 1964; 47.ISP (příhlásit)