Ing. Anton Perkovič

Narozen: v roce 1916

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

PERKOVIČ Anton

KSS

270 (Středoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 14.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Zvolen za člena předsednictva Národního shromáždění.

1, 9. 7. 1960; 17.

Členem ústavně právního výboru.

Zpravodajem:

úst. práv. výb. zpr. t. 10

(zákon o určení úseků státní správy, ve kterých působí pověřenci Slovenské národní rady).

2, 12. 7. 1960; 202.

úst. práv. výb. - ústní zpráva

(zákon o místních lidových soudech t. 36).

7, 18. 4. 1961; 129.

úst. práv. výb. (zpr. t. 161) k vl. n. zákona o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) (t. 144).

22, 4. 12. 1963; 72.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o třetím pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR (t. 21).

4, 16. 11. 1960; 98.

o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku (t. 47).

8, 26. 6. 1961; 22.

o organizaci řízení zemědělství (t. 120).

19, 12. 4. 1963; 19.

k vládnímu návrhu občanského zákoníku (t. 156).

24, 26. 2. 1964; 33.ISP (příhlásit)