Jan Muroň

Narozen: v roce 1919

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

MUROŇ Jan

KSČ

183 (Severomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 13.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zdravotního výboru.

Řeč v rozpravě:

o sociálním zabezpečení družstevních rolníků (t. 86).

13, 29. 3. 1962; 62.ISP (příhlásit)