Jaroslava Míšková

Narozena: v roce 1925

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

MÍŠKOVÁ Jaroslava

KSČ

105 (Severočeský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 8.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zahraničního výboru.

Zpravodajka:

zahraničního výboru úst. zpr.

k vl. n., kterým se předkládá Národnímu shromáždění ČSSR k projevu souhlasu Úmluva o konzulárních stycích mezi ČSSR a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie, podepsaná v Praze dne 24. června 1963. (T. 143.)

22, 5. 12. 1963, 133,

(úst. práv. a zahraničního)

Smlouva mezi ČSSR a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o úpravě právních vztahů ve věcech rodinných, občanských a trestních, podepsaná v Bělehradě dne 20. ledna 1964. (T. 189.)

26, 5. 6. 1964; 148.ISP (příhlásit)