Jaroslav Miska

Narozen: v roce 1921

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

MISKA Jaroslav

KSČ

188 (Severomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 13.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960: 27.

Členem výboru pro plán a rozpočet.

Řeč v rozpravě:

k návrhu ústavního zákona Ústava Československé socialistické republiky (t. 7).

2, 11. 7. 1960; 57,

k výkladu předsedy Státní plánovací komise o stávající situaci v národním hospodářství a předpoklady pro sestavení ročního hospodářského plánu na rok 1962.

10, 30. 11. 1961; 115,

o rozpočtovém zákonu na rok 1963 (t. 117).

17, 24. 1. 1963; 69,

o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1964 (t. 171).

23, 30. 1. 1964; 69.ISP (příhlásit)