Štefan Minárik

Narozen: v roce 1902

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

MINÁRIK Štefan

KSS

247 (Západoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 10.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Členem zahraničního výboru.

Zpravodajem:

výb. zahr. a úst. práv. (ústní zpráva) (Dohoda o úpravě některých otevřených finančních a majetkových otázek mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou spolu s dodatkovými protokoly k ní, které byly podepsány v Bukurešti dne 3. srpna 1960).

5, 15. 12. 1960; 75.

zprav. zahr. výb. k vl. n., kterým se předkládá NS ČSSR k vyslovení souhlasu Úmluva o výsadách a imunitách Dunajské komise, přijatá na XXI. zasedání Dunajské komise dne 13. února 1963 v Budapešti (t. 125).

20, 9. 7. 1963; 94.

(výb. zahraničního)

Smlouva o obchodu a plavbě mezi ČSSR a Maďarskou lidovou republikou, podepsaná dne 20. prosince 1963 v Praze (t. 190).

26, 5. 6. 1964; 151.ISP (příhlásit)