Stanislav Mikulášek

Narozen: v roce 1922

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

MIKULÁŠEK Stanislav

KSČ

169 (Jihomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 9.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem výboru pro plán a rozpočet.

Zpravodajem:

zprav. výb. pro plán a rozp. a výb. úst. práv k vl. n. zák. o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku a o výkonu rozhodčích nálezů (t. 150).

(t. 163). 22, 4. 12. 1963; 100.

Řeč v rozpravě:

o dani z motorových vozidel (t. 191).

26, 5. 6. 1964: 128.ISP (příhlásit)