Jan Mátl

Narozen: v roce 1902
Zemřel: v roce 1968

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

MÁTL Jan

ČS

17 (Hl. m. Praha)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 7.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání iniciativního návrhu zákona o jednacím a pracovním řádu NS.

Členem zdravotního výboru.

Zpravodajem:

průmysl., zdravot. a úst. práv. výb. (zpr. t. 75),

(o náhradách při úrazech a nemocech z povolání).

11, 21. 12. 1961; 33, 48.

Řeč v rozpravě:

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (t. 40).

8, 27. 6. 1961; 98.

k vládnímu návrhu zákona o rozvoji rostlinné výroby (t. 148).

25, 25. 3. 1964; 61.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění (t. 3).

2, 12. 7. 1960; 197.

Dotaz:

o provádění usnesení ÚV KSČ o zemědělské výrobě a o zajištění jarních prací.

13, 29. 3. 1962; 42.ISP (příhlásit)