doc. Eduard Manďák

Narozen: v roce 1910

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

MANĎÁK Eduard

KSČ

196 (Severomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 9.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zdravotního výboru.

Řeč v rozpravě:

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (t. 40).

8, 27. 6. 1961; 130.

o vl. n. zák. o Čs. akademii věd (t. 122).

20, 9. 7. 1963; 53.

o sociálním zabezpečení (t. 193) a o sociálním zabezpečení družstevních rolníků (t. 194).

26, 4. 6. 1964; 37.

o telekomunikacích (t. 195).

26, 5. 6. 1964, 115.ISP (příhlásit)