Ing. Oldřich Černík

Narozen: v roce 1921
Zemřel: v roce 1994

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

ČERNÍK Oldřich, Ing.

KSČ

196 /Severomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Místopředseda vlády a předseda

Státní plánovací komise od 20. 9. 1963

Odvolán z funkce místopředsedy vlády a předsedy SPK 8. 4. 1968

22, 18. 4. 1968; 5.

Jmenován předsedou vlády 8. 4. 1968

22, 18. 4. 1968; 5.ISP (příhlásit)