František Bubník

Narozen: v roce 1907
Zemřel: v roce 1973

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

BUBNÍK František

KSČ

58 /Jihočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro plán a rozpočet

1, 23. 6. 1964; 28.

Ověřovatelem NS

1, 23. 6. 1964; 31.

Členem výboru mandátového a imunitního

23, 25. 4. 1968; 169.

Členem volební komise k doplňovací volbě členů výborů NS

24, 27. 6. 1968; 321.

Řeč v rozpravě:

k návrhu poslanců Zupky, Pastyříka, Kozelky, Paška, Mátla a Závěty na vydání zákoníku práce a společná zpráva výborů Národního shromáždění /t. 50/

6, 15. 6. 1965; 76.

k vládním návrhům t. 174, 174a, 175

24, 25. 6. 1968; 82.

Interpelace, dotazy a náměty:

interpelace na ministra techniky Hruškoviče ve věci uzávěry ve volebním obvodě č. 58 - Písek za účelem perspektivního vybudování důležité státní stavby. Uzávěrou trpí obyvatelé i místní JZD. Žádá o odpověď, co bude v této záležitosti podniknuto

24, 27. 6. 1968; 331.ISP (příhlásit)