Ing. Antonín Bichler

Narozen: v roce 1920

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

BICHLER Antonín, Ing.

KSČ

179 /Severomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Předseda výboru pro hlavní výrobní odvětví a dopravu

1, 23. 6. 1964; 28.

Člen předsednictva NS

1, 23. 6. 1964; 20.

Zpravodajem:

podal přehled o stavu průmyslu

26, 24. 8. 1968; 6.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona /tisk 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965

4, 9. 12. 1964; 78.

k zprávě výbor ústavně-právního o rozboru platných zákonů a o úkolech Národního shromáždění při zdokonalování právního řádu /t. 84/

11, 30. 6. 1966; 150.

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plán rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1966

a

vládní návrh zákona o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR /t. 90/

12, 26. 10. 1 66; 159.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1967 /t. 123/

15, 17. a 18. 5. 1967; 130.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1969 a o některých dalších finančních opatřeních /t. 233/

29, 18. 12. 1968; 98.

Interpelace, dotazy a připomínky:

Úspory metalurgického koksu.

Odpověď písemně.

4, 9. 12. 1964; 78.ISP (příhlásit)