Miroslav Růžička

Narozen: v roce 1910

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

RŮŽIČKA Miroslav

ČSS

101 /Severočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro hlavní výrobní odvětví a dopravu

1, 23. 6. 1964; 28.

Členem výboru mandátového a imunitního

23, 25. 4. 1968; 169.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství

4, 11. 12. 1964; 218.

k zprávě o činnosti vlády

5, 25. 3. 1965; 91.

k vládnímu návrhu zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966 /t. 67/

9, 18. 12. 1965; 185.

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1966

a

vládní návrh zákona o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR /t. 90/

12, 27. 10. 1966; 186.

vládní návrh zákona o některých opatřeních k ochraně ovzduší /t. 105/

14, 6. 4. 1967; 211.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1967 /t. 123/

15, 17. a 18. 5. 1967; 122.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1968 /t. 157/

18, 10. 1. 1968; 78.

k prohlášení vlády /nepřednesený projev/

23, 2. 5. 1968; 277.

k vládním návrhům /t. 174, 174a, 175/

24, 25. 6. 1968; 67.

Interpelace, dotazy a náměty:

zvýšení ceny za sušení brambor

2, 25. 9. 1964; 113.

Odpověď

2, 25. 9. 1964; 114.

rekonstrukce zrušených cihelen.

4, 11. 12. 1964; 218.

Odpověď písemně.ISP (příhlásit)