Rudolf Rejhon

Narozen: v roce 1915

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

REJHON Rudolf

ČSL

24 /Středočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem zahraničního výboru

1, 23. 6. 1964; 27.

Zpravodajem:

/výboru ústavně právního a zahraničního/

k vládnímu návrhu zákona /t. 24/ o pobytu cizinců na území Československé socialistické republiky

6, 18. 6. 1965; 236.

/výboru ústavně právního a zahraničního/

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá NS k souhlasu Vídeňská úmluva o konzulárních stycích, sjednaná ve Vídni dne 24. dubna 1963 /t. 137/

17, 30. 11. a 1. 12. 1967; 127.

/výboru ústavně právního a zahraničního/

k vládnímu návrhu, kterým se předkládají NS k souhlasu

- Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi ČSSR a BLR, podepsaná v Praze dne 26. dubna 1968 /t. 189/

- Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi ČSSR a MLR, podepsaná v Budapešti dne 14. června 1968 /t. 191/

- Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi ČSSR a RSR, podepsaná v Praze dne 16. srpna 1968 /t. 212/

29, 21. 12. 1968; 289, 296.

Řeč v rozpravě:

k návrhu poslanců Zupky, Pastyříka, Kozelky, Paška, Mátla a Závěty na vydání zákoníku práce /t. 50/

6, 16. 6. 1965; 111.

k zprávě vlády o přijatých opatřeních na odstranění škod způsobených povodní na jižním Slovensku a o postupu prací na obnově

8, 12. 11. 1965; 210.

k zprávě vlády k otázkám zahraniční politiky Československé socialistické republiky

10, 15. 3. 1966; 85.

k zprávě ÚKLK o výstavbě a činnosti soustavy orgánů lidové kontroly v letech 1963 - 1967

14, 5. 4. 1967; 79.

k vládnímu návrhu zákona o národních výborech /t. 122/

16, 28. - 30. 6. 1967; 76.

k volbě členů České národní rady

25, 10. 7. 1968; 11.

Interpelace dotazy a náměty:

dotaz na možnost vypsání anonymní soutěže na rodinný domek o dvoupokojové bytové jednotce

19, 28. 2. 1968; 68.

možnost dovozu chat ze SSSR

19, 28. 2. 1968; 68.

interpelace na ministra dopravy s výstavbou dálnice v úseku Praha-Mirošovice

24, 27. 6. 1968; 313.

interpelace na ministra financí, případně na další členy vlády - jak vyřeší současnou situaci občanů v oblasti výstavby vodního díla Želivka. Upozorňuje, že vyhláška min. financí č. 73/1964 je nevyhovující

24, 27. 6. 1968; 313.ISP (příhlásit)