Jaroslav Pružinec

Narozen: v roce 1934

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

PRUŽINEC Jaroslav

KSČ

72 /Západočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro investiční výstavbu a stavebnictví

1, 23. 6. 1964; 29.

Členem komise poslanců NS pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 335 tr. ř.

2, 25. 9. 1964; 126.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

/t. 76/

11, 30. 6. 1966; 92.

/t. 170, 171, 172/

24, 27. 6. 1968; 276, 283.

žádá předsedu ÚKLK ing. Gašparíka, o zajištění, aby všechny zákony vydávané ve Sbírce zákonů měly též důvodové zprávy

24, 27. 6. 1968; 310.

Interpelace, dotazy, náměty:

interpelace 21 poslanců, týkající se filmů "Sedmikrásky" a "O slavnosti a hostech"

15, 17. a 18. 5. 1967; 104.

Odpověď písemně.

krátká odpověď posl. Poledňáka

15, 17. a 18. 5. 1967; 117.

zda by bylo možné upravit předpisy, pokud jde o osvojování dětí

24, 27. 6. 1968; 275.

dotaz, jak postupují záležitosti bytů u lidí, kteří opustili ČSSR

29, 20. 12. 1968; 283.ISP (příhlásit)