Ing. Josef Proškovec, CSc.

Narozen: v roce 1927

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

PROŠKOVEC Josef, Ing.

KSČ

71 /Západočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem pro hlavní výrobní odvětví a dopravu

1, 23. 6. 1964; 28.

Řeč v rozpravě:

k prohlášení vlády /věda a technika/

1, 24. 6. 1964; 103.

k vládnímu návrhu zákona /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965

4, 11. 12. 1964; 197.

k vládnímu usnesení /t. 80/, jímž Národní shromáždění schvaluje podle čl. 41 ústavy státní závěrečný účet ČSSR za rok 1965

11, 29. 6. 1966; 66.

k zprávě Ústřední komise lidové kontroly o výstavbě a činnosti soustavy orgánů lidové kontroly v letech 1963 - 1967

14, 5. 4. 1967; 53.

k prohlášení vlády

23, 2. 5. 1968; 254.ISP (příhlásit)