Čeněk Procházka

Narozen: v roce 1923

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

PROCHÁZKA Čeněk

KSČ

135 /Jihomoravský/

Slib vykonal 14, 5. 4. 1967; 12.

Volba ověřena 14, 5. 4. 1967; 12.

Členem výboru průmyslového pro hlavní výrobní odvětví a dopravu

14, 7. 4. 1967; 241.

k prohlášení vlády

23, 3. 5. 1968; 324.

k návrhu výboru ústavně právního o přípravě federativního uspořádání ČSSR /t. 185/

24, 24. 6. 1968; 19.

k vládnímu návrhu zákona o zásadách nabývání a pozbývání státního občanství ČSR a SSR /t. 220/

29, 19. 12. 1968; 182.

k návrhu poslance Vaverky a druhů na vydání zákona o městě Brně /t. 231/

29, 20. 12. 1968; 251.

Připomínky:

žádá, aby byla tiskem opravena zpráva o počtu došlých rezolucí z moravsko-slezských krajů

24, 27. 6. 1968; 335.ISP (příhlásit)