Ing. Alena Pokorná

Narozena: v roce 1929

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

POKORNÁ Alena, Ing.

KSČ

91 /Severočeský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou výboru zdravotního

1, 23. 6. 1964; 31.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965

4, 10. 12. 1964; 145.

k vládnímu návrhu zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966 /t. 67/

9, 18. 12. 1965; 97.

k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních k ochraně ovzduší /t. 105/

14, 6. 4. 1967; 201.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1967 /t. 123/

15, 17. a 18. 5. 1967; 93.

k vládnímu návrhu zákona o Státní spořitelně /t. 124/

16, 28. - 30. 6. 1967; 211.

k prohlášení vlády

23, 2. 5. 1968; 262.

k t. 176 a 178.

24, 26. 6. 1968; 212.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1969 a o některých dalších finančních opatřeních /t. 233/

29, 18. 12. 1968; 56.

Interpelace, dotazy a náměty:

jak je pamatováno na to, aby technický rozvoj v potravinářském průmyslu se nedostával ve svém účinku do rozporu se zájmem spotřebitelů. /Zprůmyslnění pekárenské výroby/.

4, 10. 12. 1964; 145.

Odpověď písemná

jaká opatření budou učiněna, aby elektrárna v Túrowě v PLR zajistila v nejbližší době svůj provoz tak, aby spadem popílku a nadměrnými exhalacemi neohrožovala obyvatelstvo na našem území

4, 10. 12. 1964; 145.

Odpověď písemně.

opětovná interpelace k trvalému a stále rostoucímu znečišťování ovzduší na Frýdlantsku v Čechách, působením provozu velkého energetického kombinátu Túrow v Polské lidové republice v těsné blízkosti našich hranic.

14, 7. 4. 1964; 201.

Odpověď písemná.ISP (příhlásit)