Jiří Pelikán

Narozen: v roce 1923
Zemřel: v roce 1999

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

PELIKÁN Jiří

KSČ

190 /Severomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru kulturního

1, 23. 6. 1964; 31.

Členem výboru zahraničního

4, 11. 12. 1964; 262.

Předsedou zahraničního výboru NS

22, 18. 4. 1968; 32.

Uvolněn z členství ve výboru kulturním

23, 25. 4. 1968; 183.

Zpravodajem:

podal informace o událostech zahraničně politických

26, 24. 8. 1968; 6.

Řeč v rozpravě:

k zprávě předsednictva NS o činnosti předsednictva a výborů NS za dobu od poslední schůze NS

2, 24. 9. 1964; 17.

k zprávě vlády k otázkám zahraniční politiky Československé socialistické republiky

10, 15. 3. 1966; 45.

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 1/1964 Sb. /t. 145/

18, 11. 1. 1968; 200.

k návrhu usnesení NS upravujícího postup volby presidenta republiky

20, 29. 3. 1968; 12.

k programovému prohlášení vlády

23, 25. 4. 1968; 137.

k volbě členů České národní rady

25, 10. 7. 1968; 29.ISP (příhlásit)