Václav Pašek

Narozen: v roce 1903
Zemřel: v roce 1968

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

PAŠEK Václav

KSČ

187 /Severomoravský/

Slib vykonal 2, 24. 9. 1964; 9.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem ústavně právního výboru

1, 23. 6. 1964; 26.

Členem předsednictva NS

1, 23. 6. 1964; 20.

Zemřel 14. 11. 1968

29, 18. 12. 1968; 11.

Projevy:

návrh poslanců Zupky, Pastyříka, Kozelky, Paška, Mátla a Závěty na vydání zákoníku práce a společná zpráva výborů Národního shromáždění /t. 50/

6, 15. 6. 1965; 17.

návrh poslanců Zupky, Pastyříka, Kozelky, Paška, Mátla a Závěty na vydání zákona o některých změnách v nemocenském pojištění /t. 37/

6, 15. 6. 1965; 17.

vládní návrh zákona o některých důsledcích zanedbávání péče o děti /t. 98/

13, 15. 12. 1966; 64.

Zpravodajem:

k vládnímu návrhu zákona /t. 17/ o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání

a

k vládnímu návrhu zákona /t. 18/ o úhradě nákladů vznikajících státu z úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození na zdraví /o regresních náhradách/

5, 25. 3. 1965; 161.

Řeč v rozpravě:

k zprávě předsedy Nejvyššího soudu o stavu socialistické zákonnosti

2, 25. 9. 1964; 150.

k zprávě vlády k otázkám zahraniční politiky Československé socialistické republiky

10, 15. 3. 1966; 87.

k zprávě generálního prokurátora o stavu socialistické zákonnosti a činnosti prokuratury a zprávě předsedy Nejvyššího soudu o stavu zákonnosti v rozhodování soudů a dozor u Nejvyššího soudu

11, 30. 6. 1966; 213.

k návrhu výborů ústavně právního, a pro národní výbory na vydání zákona o skončení volebního období NS, SNR a soudů a zákonů o volbách do NS a národních výborů /t. 147, 148, 149/

17, 30. 11. a 1. 12. 1967; 22.ISP (příhlásit)