Václav Pacner

Narozen: v roce 1917

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

PACNER Václav

ČSL

4 /hl. m. Praha/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem ústavně právního výboru

1, 23. 6. 1964; 26.

Členem výboru pro národní výbory

1, 23. 6. 1964; 27.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965

4, 10. 12. 1964; 173.

k zprávě o činnosti vlády

5, 25. 3. 1965; 107.

k vládním návrhům zákonů k organizaci ústředního řízení /t. 60, 61, 62, 63 a 64/

8, 10. 11. 1965; 54.

k vládnímu návrhu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu /t. 76/

11, 30. 6. 1966; 92.

k vládnímu návrhu /t. 118/

14, 6. 4. 1967; 130.

k vládnímu návrhu zákona o správním řízení a společné zprávě výborů ústavně právního, pro národní výbory a rozpočtového /t. 134/

16, 28. - 30. 6. 1967; 113.

k vládnímu návrhu ústavního zákona o národních výborech, působících v hl. m. Praze a k vládnímu návrhu zákona o hl. m. Praze /t. 141, 142/

17, 30. 11. a 1. 12. 1967; 55.

k vládnímu návrhu - ústavního zákona o doplnění čl. 19 ústavy /t. 161/ - zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s úpravou postavení Národního výboru města Bratislavy /t. 162/

19, 27. 2. 1968; 22.

k návrhu výboru ústavně právního na vydání ústavního zákona o přípravě federativního uspořádání ČSSR /t. 185/

24, 24. 6. 1968; 24.

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o dani ze mzdy /t. 173/

24, 27. 6. 1968; 297.

k návrhu výborů ústavně právního a pro plán a rozpočet na vydání zákona, kterým se mění zákon o komisích lidové kontroly a zákon o národních výborech /t. 186/

24, 27. 6. 1968; 311.

Interpelace, dotazy a náměty:

jak bude řešit min. financí nejednotnost v určování slev na nájemném, aby nedošlo k nepříznivým vlivům na hospodaření národních výborů

4, 10. 12. 1964; 173.

Odpověď písemně.ISP (příhlásit)