Ing. Vendelín Macho, DrSc.

Narozen: v roce 1931

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

MACHO Vendelín, Ing. CSc.

KSS

265 /Středoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro hlavní výrobní odvětví a dopravu

1, 23. 6. 1964; 28.

Členem předsednictva NS

1, 23. 6. 1964; 20.

Řeč v rozpravě:

k vl. n. usnesení, jímž Národní, shromáždění schvaluje podle čl. 41 ústavy státní závěrečný účet za rok 1963 a zpráva výboru pro plán a rozpočet

2, 25. 9. 1964; 100.

k vl. n. zákonů k organizaci ústředního řízení /t. 60, 61, 62, 63 a 64/

8, 10. 11. 1965; 88.

k vl. n. zákona o vysokých školách /t. 70/

10, 16. 3. 1966; 170.

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1966 a vládní návrh zákona o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR /t. 90/

12, 27. 10. 1966; 240.

k vl. n. zákona o státním rozpočtu na r. 1967 /t. 123/

15, 17. a 18. 5. 1967; 140.

k vl. n. zákona o státním rozpočtu na r. 1968 /t. 157/

18, 11. 1. 1968; 139.

k vládnímu návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon č. 122/1962 Sb., o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci /t. 40-P/

19, 28. 2. 1968; 77.

k programovému prohlášení vlády

23, 25. 4. 1968; 144.

k návrhu výb. úst. práv. na vydání ústavního zákona o přípravě federativního uspořádání ČSSR /t. 185/

24, 24. 6. 1968; 28.

k vl. n. zákona, kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích /t. 177/

24, 25. 6. 1968; 128.

k vl. n. zákona o státním rozpočtu na rok 1969 a o některých dalších finančních opatřeních /t. 233/

29, 18. 12. 1968; 79.

Interpelace, dotazy a náměty:

zlepšení práce technické kontroly na podnicích a závodech

2, 25. 9. 1964; 100, 123.

odpověď

2, 25. 9. 1964; 122.

zvýšení mzdových fondů a příplatků za práci v nočních směnách v případech, kdy bude výroba zvlášť, žádoucí

2, 25. 9. 1964; 100.

odpověď

2, 225. 9. 1964; 122.

žádá, aby byl dán vyčerpávající seznam závodů s nevyužitými základními fondy

19, 28. 2. 1968; 77.

Různé:

připomínka k projednávání zákona /t. 40-P/

19, 28. 2. 1968; 80.ISP (příhlásit)