dr.h.c. Jozef Lukačovič

Narozen: v roce 1902

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

LUKAČOVIČ Jozef, dr. h. c.

SO

296 /Východoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro investiční výstavbu a stavebnictví

1, 23. 6. 1964; 29.

Ověřovatelem NS

1, 23. 6. 1964; 31.

Členem volební komise k doplňovací volbě členů výborů NS

24, 27. 6. 1968; 321.

Řeč v rozpravě:

k vl. n. usnesení, jímž Národní shromáždění schvaluje podle čl. 41 ústavy státní závěrečný účet za rok 1963 a zpráva výboru pro plán a rozpočet

2, 25. 9. 1964; 101.

k vl. návrhu zákona /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na r. 1965

4, 10. 12. 1964; 128.

k návrhu poslanců Zupky, Pastyříka, Kozelky, Paška, Mátla, a Závěty na vydání zákoníku práce /t. 50/

6, 15. 6. 1965; 71.

k zprávě o činnosti Slovenské národní rady ve IV. volebním období, zejména z hlediska uplatňování dokumentu ÚV KSČ a ÚV KSS ze 7. května 1964

8, 11. 11. 1965; 165.

k vl. n. zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966 /t. 67/

9, 18. 12. 1965; 61.

k návrhu SNR na vydání zákona o osobním vlastnictví k bytům /t. 74/

11, 30. 6. 1966; 128.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na r. 1968 /t. 157/

18, 10. 1. 1968; 85.

k programovému prohlášení vlády

23, 25. 4. 1968; 133.

k /t. 176 a 178/

24, 26. 6. 1968; 191.

k vl. n. zákona o státním rozpočtu na rok 1969 a o některých dalších finančních opatřeních /t. 233/

29, 18. 12. 1968; 43.

k vl. návrhu /t. 226, 227, 228, 224, 225/

29, 19. 12. 1968; 154.

Interpelace, dotazy a náměty:

nedostatek stavebního materiálu v některých krajích

2, 25. 9. 1964; 101.

Odpověď

2, 25. 9. 1964; 106.

výstavba hotelu v tatranské oblasti

2, 25. 9. 1964; 101, 116.

odpověď

2, 25. 9. 1964; 115, 117.

nadnormativní zásoby - poskytování úvěrů

2, 25. 9. 1964; 101.

odpověď

2, 25. 9. 1964; 122.

bytová výstavba

2, 25. 9. 1964; 101.

odpověď

2, 25. 9. 1964; 122.

žádá vysvětlení, proč se dosud nezačalo s realizací vládních usnesení, která se vztahují na výstavbu prírubárne v Prakovciach.

4, 10. 12. 1964; 128.

odpověď písemně.

výstavba Keramokombinátu Michalovce - oddalování schválení investičního úkolu

4, 10. 12. 1964; 128.

odpověď písemně.ISP (příhlásit)