Jan Latner

Narozen: v roce 1913

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

LATNER Jan

KSČ

87 /Severočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro národní výbory.

1, 23. 6. 1964; 27.

Zpravodajem:

/ústavně práv. a pro nár. výbory /k vl. n. usnesení NS, kterým se schvaluje vzorový statut městských národních výborů /t. 143/

17, 30. 11. a 1. 12. 1967; 72, 85.ISP (příhlásit)