Vítězslav Krejčí

Narozen: v roce 1924
Zemřel: v roce 1979

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

KREJČÍ Vítězslav

KSČ

155 /Jihomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru zemědělského

1, 23. 6. 1964; 30.

Řeč v rozpravě:

k návrhu předsednictva NS na vydání zákona o jednacím a pracovním řádu NS. /t. 10/

2, 24. 9. 1964; 59.

k vl. n. zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966 /t. 67/

9, 18. 12. 1965; 54.

k vládnímu návrhu zákona o pojišťovnictví. /t. 89/

12, 25. 10. 1966; 16.

k vl. n. zákona o státním rozpočtu na r. 1967. /t. 123/

15, 17. a 18. 5. 1967; 79.

k vl. n. zákona o národních výborech /t. 122/

16, 28. - 30. 6. 1967; 58.

k vl. n. usnesení NS, kterým se schvaluje vzorový statut městských nár. výborů /t. 143/

17, 30. 11. a 1. 12. 1967; 82.

k vl. n. zákona o státním rozpočtu na rok 1968 /t. 157/

18, 11. 1. 1968; 160.

k t. 176 a 178

24, 26. 6. 1968; 182.

k vl. n. zákona o státním rozpočtu na rok 1969 a o některých finančních opatřeních /t. 233/

29, 18. 12. 1968; 106.

Interpelace, dotazy a náměty:

problém velké administrativy v Ústřední správě nákupu zemědělských výrobků

2, 24. 9. 1964; 59.

odpověď

2, 25. 9. 1964; 108.

cukrovarská kampaň - problém mechanizace skládek - včasné zahájení kampaně.

2, 24. 9. 1964; 59.

odpověď

2, 25. 9. 1964; 117.ISP (příhlásit)