Marie Kratochvílová

Narozena: v roce 1930

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

KRATOCHVÍLOVÁ Marie

KSČ

201 /Severomoravský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou výboru pro hlavní výrobní odvětví a dopravu

1, 23. 6. 1964; 28.

Řeč v rozpravě:

k prohlášení vlády

23, 3. 5. 1968: 347.

k t. 170, 171, 172

24, 27. 6. 1968; 278.

Interpelace, dotazy a náměty:

odkoupení nemovitostí, které budou zatopeny přehradou na řece Bečvě u Teplic. Přezkoumání vyhlášky č. 73 min. financí ze dne 1. 4. 1964.

2, 24. 9. 1968; 59.

OdpověďISP (příhlásit)