František Krajčír

Narozen: v roce 1913

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

KRAJČÍR František

KSČ

113 /Východočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83

Místopředseda vlády od 5. 1. 1963 odvolán z funkce místopředsedy vlády 8. dubna 1968

22, 18. 4. 1968; 5.

Členem výboru ústavně právního

23, 25. 4. 1968; 182.

Zpravodajem:

/výb. ústavně právního/ k vl. n. zákona o zásadách nabývání a pozbývání státního občanství ČSR a SSR /t. 220/

29, 19. 12. 1968; 180, 188.

návrh na usnesení k /t. 220/

29, 19. 12. 1968; 191.ISP (příhlásit)