Ing. Eduard Kosmel

Narozen: v roce 1922

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

KOSMEL Eduard

KSČ

49 /Středočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru ústavně právního

1, 23. 6. 1964; 26.

Členem komise poslanců NS pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle 335 tr. ř.

2, 25. 9. 1964; 126.

/výboru ústavně právního/

k návrhu presidenta republiky na vydání zákona o Kanceláři presidenta republiky /t. 232/

29, 20. 12. 1968; 245.ISP (příhlásit)