Drahomír Kolder

Narozen: v roce 1925
Zemřel: v roce 1972

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

KOLDER Drahomír

KSČ

181 /Severomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích

24, 26. 6. 1968; 133, 137.

k volbě členů České národní rady

25, 10. 7. 1968; 32.

Interpelace, dotazy a připomínky:

žádá s. Smrkovského a generálního prokurátora, aby podal zprávu o stavu šetření uveřejnění rozhovoru s. Smrkovského a s. Kuzněcova v německém časopise Der Spiegel 14. 10. 1968. Dále žádá s. Smrkovského, aby splnil slib a veřejně se omluvil za urážlivé výroky, které se týkají jeho osoby a které s. Smrkovský uvedl v rozhovoru se s. Kuzněcovem. V této souvislosti vznáší dotaz na předsedu vlády s. Černíka, jaké stanovisko zaujala vláda k výroku prof. Šika, který m. j. prohlásil podle zpráv ČTK o ČSSR, ze nelituje svého vystoupení z vlády, která se stala loutkovou. Současně se ptá, jaké má stanovisko předsednictvo NS k rozšiřování knihy Sedm srpnových dnů /Černá kniha/ k tomu, že se dostala do zahraničí. Informuje, že tato kniha od 13. 12. 1968 vychází na pokračování v západoněmeckém časopise Die Welt. Považuje to za nenormální

29, 20. 12. 1968; 277.ISP (příhlásit)