Karel Klas

Narozen: v roce 1902
Zemřel: v roce 1971

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

KLAS Karel

ČSS

76 /Západočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro investiční výstavbu a stavebnictví

1, 23. 6. 1964; 29.

Zpravodajem:

/výboru ústavně právního, průmyslového, pro hlavní výrobní odvětví a dopravu, pro spotřební průmysl, služby, obchod a spoje, pro investiční výstavbu a stavebnictví, pro zemědělství a výživu a zdravotního/ k vládnímu návrhu zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce a technických zařízení a nad dodržováním stanovených pracovních podmínek /t. 217/

29, 20. 12. 1968; 236, 240.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o státním zkušebnictví /t. 144/

19, 27. 2. 1968; 46.ISP (příhlásit)