Jaroslav Karhan

Narozen: v roce 1920

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

KARHAN Jaroslav

KSČ

200 /Severomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru zemědělského

1, 23. 6. 1964; 30.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o některých změnách v sociálním zabezpečení družstevních rolníků /t. 65/

9, 18. 12. 1965; 146.

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1966

a

vládní návrh zákona o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR /t. 90/

12, 26. 10. 1966; 115.

k vládnímu návrhu zákona o zemědělské dani /t. 100/

13, 14. 12. 1966; 25.

k vládnímu návrhu zákona o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení družstevních rolníků /t. 138/

17, 30. 11. a 1. 12. 1967; 100.

k programovému prohlášení vlády

23, 24. 4. 1968; 103.

k prohlášení vlády ke vzniklé situaci a k nezbytně naléhavým opatřením

26, 13. 9. 1968; 64.ISP (příhlásit)