Pavel Hron

Narozen: v roce 1917

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

HRON Pavel

KSČ

157 /Jihomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro národní výbory

24, 27. 6. 1968; 321.ISP (příhlásit)